logo myassist Een overzicht van vaak gestelde vragen rond de impact van de getroffen preventiemaatregelen en jouw persoonlijke assistentie

De overheid heeft in het kader van het inperken van het coronavirus strenge maatregelen afgekondigd in de afgelopen dagen en wellicht zullen bijkomende maatregelen volgen. Maar hoe zit het nu voor een persoon met een beperking die hulp nodig heeft. Hoe moet je jezelf beschermen? Hoe beschermt jouw persoonlijke assistent zich? Mag hij/zij jou nog wel helpen? En wat als hij/zij ziek is en in quarantaine dient te gaan.

Uitgangspunt is zorg voor jezelf en zorg voor elkaar. Tracht te nauwe contacten zoveel mogelijk te vermijden en hou je aan de hygiënevoorschriften.

Graag zetten we een aantal vaak gesteld vragen op een rij:

1) Mag mijn assistent blijven werken?

Assistenten die geen symptomen hebben mogen blijven werken.
Als je zelf geen symptomen hebt, nemen ze wel best een aantal voorzorgen:
● Was zo veel mogelijk jullie handen met water en zeep;
● Gebruik papieren zakdoekjes die je in een gesloten vuilnisbak doet;
● Nies bij gebrek aan een zakdoek in jouw elleboogholte;
● Gebruik bij dicht contact een propere handdoek als sjaal. Ververs deze regelmatig en was op 90 graden.
● Mondmaskers zijn niet nodig als je zelf geen symptomen hebt.

 

2) Wat als ik symptomen heb?

Contacteer telefonisch jouw huisarts die de nodige adviezen kan geven.
Uiteraard kan jouw ondersteuning wel doorlopen, alleen moet er dan wel gebruik gemaakt worden van mondmaskers en handschoenen.

 

3) Moet ik mondmaskers voorzien en zo ja waar kan ik deze bekomen?

Als werkgever moet je bovendien de nodige bescherming aanbieden aan jouw assistent of begeleider. Zie hiervoor www.info-coronavirus.be/nl/. Bv. afstand houden, handen wassen ...
Als je als werkgever niet besmet bent met het virus, hoeft jouw assistent of begeleider geen mondmasker te dragen om assistentie te verlenen.
Vanaf 18 April 2020 startte het VAPH in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen met de verdeling pakketten mondmaskers aan personen met een handicap die het PAB/PVB in de thuissituatie inzetten.

Kocht je beschermingsmateriaal (mondmaskers, handschoenen of alcoholgel) voor je persoonlijke assistente, dan kan je deze met je budget betalen. Bij PAB moet de aankoop ingegeven worden als indirecte kost en moet je zeker jouw ticket als bewijs bewaren. Bij PVB kan er gebruik gemaakt worden van het vrij besteedbaar deel om de aankoop te betalen.

 

4) Wat als mijn assistent ziek is en mij niet langer kan ondersteunen?

Wanneer je in de positie komt dat je geen beroep kan doen op jouw vast netwerk van assistenten, kan je best in de eerste plaats eens bekijken wat er mogelijk is in jouw eigen netwerk. Zijn er vrienden of familieleden waar je kortstondig extra beroep op kan doen? Ook voor hen geldt uiteraard dat ze de nodige voorzorgsmaatregelen treffen.

Indien jouw netwerk te beperkt en/of overbelast is, kan je contact opnemen met een interimkantoor om zo een tijdelijke assistent in dienst te nemen. Je kan ook beroep doen op vrijwilligers via één van de vele initiatieven die uit de grond gestampt worden of de diensten van gezinszorg (extra) inschakelen.

 

5) Wat als mijn assistent niet wil komen werken vb. omdat hij/zij op de kinderen wil passen?

Zolang je de richtlijnen opvolgt, is er geen probleem dat de assistent komt werken. Indien hij/zij dit toch niet wenst te doen, dan gaat de regeling, voorzien in de arbeidsovereenkomst, in en zal de persoonlijk assistent verlof moeten nemen. Dit kan onbetaald zijn of om dwingende reden indien een familielid ziek is. Tracht hier steeds vanuit een constructieve houding mee om te gaan en communiceer duidelijk met jouw assistent.

 

6) Wat als ik liever heb dat mijn assistent momenteel niet komt werken?

Praat met jouw assistent. Leg hem jouw bezorgdheden uit en waarom je liever niet hebt dat hij/zij in deze coronatijden ondersteuning biedt.
Ben je zelf niet ziek, dan zal je jouw assistent wel moeten doorbetalen ook al laat je hem/haar weten dat er niet gewerkt moet worden.
Ben je ziek of heb je symptomen, neem dan contact op met jouw sociaal secretariaat om te bekijken of je eventueel een tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus vragen.

 

7) Wat met de maaltijdcheques van de assistent?

Er werd afgesproken om je persoonlijk assistent al dan niet maaltijdcheques te geven voor zijn prestaties. Per dag dat hij komt werken staat er ook een maaltijdcheque tegenover. Uiteraard zullen er nu wellicht door aanpassingen van het rooster of taken of ziekte wijzigingen zijn.
Sodexo lijst de verschillende vragen op: https://www.sodexo.be/nl/bedrijven/blog/coronavirus-covid-19-de-vaakst-gestelde-vragen/
 
Van zodra er gepresteerd wordt heeft de werknemer recht op een maaltijdcheque. Ongeacht of dit op afstand gebeurde. Mocht je de cheques al hebben doorgegeven en er bij nader inzien minder/meer dagen gewerkt werd, dan kan je nog correcties doorgeven. Dit kan tot de laatste dag van de eerste maand van het trimester dat volgt. Voor de correcties op maart betekent dit dat je wijzigingen kan doorgeven tot 30 april.

Correcties van april, mei of juni, kan je doorgeven tot 31 juli.

 

8) Heb je nog andere vragen?

Neem zeker eerst even een kijkje op de website van het VAPH waar de meest gesteld vragen aan bod komen en dagelijks aangevuld worden.

 

MyAssist

Is het jou niet duidelijk? Heb je vragen of wens je hulp bij het zoeken naar alternatieve zorgondersteuningsmogelijkheden?

Aarzel niet en contacteer MyAssist vzw via
-> onze infolijn 0493 85 48 59;
-> email info@MyAssist.be
-> of neem rechtstreeks contact met jouw persoonlijke coach.

 

terug naar Corona update