logo myassist Wat als jouw dochter/zoon in kortverblijf was en naar aanleiding van de genomen maatregelen gedwongen is langer in de zorginstelling te verblijven?

Kortopvang wordt gesloten. Indien omwille van een zeer precaire situatie toch beslist wordt tot noodopvang moet men met de nieuw opgenomen personen omgaan als komende uit een risicogebied, en dienen de nodige voorzorgsmaatregelen genomen te worden (zie richtlijnen woonzorgcentra).

Personen in kortverblijven voor wie een uitstroom gepland is, kunnen langer in het kortverblijf opgenomen blijven, ook al wordt het quotum van 60 dagen aan kortverblijfdagen daarmee overschreden. De maximale bijdrage, in zoverre van toepassing (dus niet bij stelsel van woon- en leefkosten) blijft wel van kracht.

 

MyAssist

Is het jou niet duidelijk? Heb je vragen of wens je hulp bij het zoeken naar alternatieve zorgondersteuningsmogelijkheden?

Aarzel niet en contacteer MyAssist vzw via
-> onze infolijn 0493 85 48 59;
-> email info@MyAssist.be
-> of neem rechtstreeks contact met jouw persoonlijke coach.

 

terug naar Corona update