logo myassist Je hebt een PAB of een PVB dat je in cash besteedt bij niet-vergunde zorgaanbieders en je hebt extra overeenkomsten afgesloten tijdens de COVID-19-periode. Wat moet je doen?

Zoals altijd moet je alle nieuwe overeenkomsten die je sluit met een zorgaanbieder meedelen aan het VAPH.

Als je bestaande overeenkomsten wijzigt (bv. als het uurrooster van jouw individuele begeleider of persoonlijke assistent wijzigt) door COVID-19, dan moet je voor die extra gepresteerde uren een nieuwe overeenkomst registreren of bezorgen aan het VAPH.

Het registreren van de overeenkomsten doe je als volgt:

-> BIJ PVB:

Je registreert de overeenkomst via mijnVAPH.be of het formulier ‘Een overeenkomst registreren voor de besteding van jouw persoonsvolgend budget in cash’ bezorg je het VAPH Budgetbesteding tevens de gegevens van jouw cashovereenkomst.  Welke overeenkomsten je kan afsluiten binnen jouw PVB vind je terug in de bestedingsregels voor het PVB.

-> Bij een PAB:
Je bezorgt een kopie van de overeenkomst aan het VAPH Budgetbesteding hetzij per post, hetzij per email. Welke overeenkomsten je kan afsluiten binnen jouw PVB vind je terug in de Richtlijnen voor het besteden van het PAB.

! Belangrijk is dat het in het kader van COVID-19 alleen overeenkomsten mogen zijn voor ondersteuning in een een-op-een-relatie met budgethouder of aan verschillende budgethouders die op hetzelfde adres wonen en tot hetzelfde gezin behoren (zie artikel 7, 2°, van het besluit  van 24 juni 2016 over de besteding van persoonsvolgende budgetten).

! Bij het doorgeven van de overeenkomst moet je bij de taakomschrijving duidelijk vermelden dat je de overeenkomst sloot “in het kader van COVID-19”.

Je kan het formulier via mail of post of mijnvaph.be/documenten bezorgen aan het VAPH Budgetbesteding.

● Eens de overeenkomst is goedgekeurd, kan je jouw kosten (overzicht van de facturen) indienen via mijnvaph.be of via een aparte ‘Kostenstaat voor het persoonsvolgend budget’ (PVB) of ‘Kostenstaat voor het persoonlijke-assistentiebudget’ (PAB) die je mailt of per post bezorgt aan het VAPH Budgetbesteding.

● De facturen van de zorgaanbieders zelf betaal je via jouw PVB / PAB-rekening.

● Het VAPH betaalt vervolgens de gemaakte kosten terug via jouw PVB / PAB-rekening en dit tot maximaal 17% van jouw jaarbudget (bij PVB inclusief beheerskosten). Voorwaarden zijn evenwel dat jouw budget ontoereikend is, en dat enkel en alleen kosten vergoed worden die betrekking hebben op de overeenkomsten in het kader van extra ondersteuning tijdens de COVID-19-periode.

● Tenslotte houd je alle overeenkomsten, facturen, rekeninguittreksels of bewijsstukken bij voor een eventuele controle door het VAPH.

 

MyAssist

Is het jou niet duidelijk? Heb je vragen of wens je hulp bij het zoeken naar alternatieve zorgondersteuningsmogelijkheden?

Ben je nog geen lid en is jouw budget volledig ingezet? Je kan via de compensatiemaatregelen ook jouw lidmaatschap en intensieve ondersteuning door MyAssist vzw betalen indien je extra steun moet organiseren.

Aarzel niet en contacteer MyAssist vzw via
-> onze infolijn 0493 85 48 59;
-> email info@MyAssist.be
-> of neem rechtstreeks contact met jouw persoonlijke coach.

 

terug naar COVID-19 financiële compensaties