logo myassist Wat als jij of jouw dochter/zoon niet meer terecht kan in de dagopvang?

Je krijgt voorrang en de hoogste prioriteit bij diensten voor gezinszorg!

Dagcentra volwassenen : Als tijdens de opvang thuis blijkt dat de sluiting van de dagopvang een overbelasting is voor ouders, kan ingezet worden op psychosociale begeleiding en individuele ondersteuning (zie psychosociale begeleiding en inzet van personeel in andere situaties). Indien dit geen voldoende oplossing biedt, kan overgegaan worden tot residentiële plaatsing. Uiteraard gelden dan de regels voor residentiële opvang.

Kinderen en jongeren die enkel gebruik maken van dagopvang : De schoolvervangende en schoolaanvullende dagopvang wordt gesloten, behalve voor kinderen en jongeren waarvan de ouders werken in een cruciale sector.

De werking van de dagopvang, hoe minimaal ook, dient strikt gescheiden te worden van de residentiële opvang. Het is toegestaan om, indien er verschillende MFC’s in de regio zijn met een minimale bezetting voor de dagopvang, de werking te groeperen in één locatie. Er wordt geen vervoer georganiseerd van en naar het MFC. Als de kinderen die gebruik maken van schoolvervangende of schoolaanvullende opvang niet thuis kunnen opgevangen worden, moet overgegaan worden tot voltijds opvang.

De combinatie PAB-dagopvang mag gestopt of gewijzigd worden indien er tot een overeenstemming kan gekomen worden met het MFC. Daarvoor moet het combinatieformulier ingevuld worden door beide partijen.

 

MyAssist

Is het jou niet duidelijk? Heb je vragen of wens je hulp bij het zoeken naar alternatieve zorgondersteuningsmogelijkheden?

Aarzel niet en contacteer MyAssist vzw via
-> onze infolijn 0493 85 48 59;
-> email info@MyAssist.be
-> of neem rechtstreeks contact met jouw persoonlijke coach.

 

terug naar Corona update