logo myassist Correctiefase 2: wat houdt het in?

In de loop van de maand oktober gaat het VAPH brieven versturen met betrekking tot de uitwerking van de correctiefase 2. Het betreft hier de finale stap in het proces om te komen tot ‘gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige profielen”. De aanpassingen, die over een periode van 8 jaar uitgerold zullen worden, moeten ervoor zorgen dat mensen met een gelijkaardige zorgnood ook dezelfde budgetten krijgen.

Wie kan een brief verwachten?

Indien u in januari 2017 een PVB toegekend kreeg op basis van de zorgondersteuning die u reeds ontving van een vergunde zorgaanbieder in 2016, valt u onder deze aanpassingsregeling. Indien u voor januari 2017 een PAB ontving welk omgezet werd naar een PVB komt u niet in aanmerking voor de correctiefase 2 tenzij u uw PAB combineerde met dagopvang. In dit laatste geval, zal u voor het deel van de dagopvang wel onder de correctiefase 2
vallen.

Indien je geen brief ontvangt en vóór 2017 geen gebruik maakte van een voorziening, heeft deze correctie geen gevolgen voor uw situatie.

Hoe zal het proces verlopen?

Indien je onder de correctiefase 2 valt, kan uw PVB stijgen, dalen of omgezet worden naar de RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp). Stijgingen of dalingen van uw budget zullen geleidelijk doorgevoerd worden over een periode van vier (indien uw budget tot een maximum van 15% wijzigt), vijf (voor zover uw budget verder aangepast wordt tussen de 15% en de 20%) of acht jaar (voor zover uw budget meer dan 20% wijzigt). De omzettingen naar RTH zullen in één keer gebeuren vanaf 1 januari 2020.
In de brief die u ontvangt, staat duidelijk volgens welke stappen uw budget zal veranderen ( dalen, stijgen of stoppen) in de komende 8 jaren.

Wat als mijn budget daalt, krijg ik dan ook automatisch minder zorgondersteuning?

Er is zorggarantie voorzien voor iedereen die onder de correctiefase 2 valt en wiens zorgondersteuning ongewijzigd bleef sinds 01/01/2017. Dit betekent dat in dat geval u ondanks een stijging of daling van uw budget nog steeds dezelfde zorgondersteuning zal kunnen blijven genieten.

Meer informatie vindt u op de website van het VAPH

Krijgt u een brief in de bus en wenst u hulp bij het bekijken van de mogelijke oplossingen naar uw zorgondersteuning toe, aarzel dan niet contact op te nemen met het MyAssist vzw team: tel. 016/32.95.82 of info@MyAssist.be.