logo myassist Is het coronavirus een afdoende reden om mijn PAB niet tijdig op te starten?  

Uitstel vragen wanneer je niet binnen de 3 maanden na de toekenning van jouw PAB kunt starten, kan enkel bij overmacht. Het coronavirus op zich is geen afdoende reden om overmacht in te roepen. Overmacht is immers een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de persoon met een beperking.

Uitstel vragen doe je binnen de 3 maanden na de ingangsdatum van jouw toekenning. Je voegt een grondige motivatie toe en het VAPH beoordeelt jouw vraag.

 

terug naar Corona update