logo myassist Hoe staat het met mijn zorgondersteuning aan huis? Wat kan en wat kan niet?

Hieronder een opsomming van diensten die mogen plaatsvinden mits de nodige voorzorgsmaatregelen toegepast kunnen worden. We vermelden er wel bij dat elke organisatie het recht behoudt om eigen maatregelen te hanteren en dus ook eventuele tijdelijke stopzetting van hun dienstverlening in te voeren ter bescherming van hun personeel en cliënten.

Algemeen

● Begeleiding en assistentie van een persoon met een beperking is een essentiële functie die in deze coronatijden verdergezet mogen worden. Verplaatsingen van begeleiders en assistenten van en naar de woning van de persoon met de beperking zijn dan ook toegestaan.
● Quarantaine kan enkel opgelegd worden door de overheid. Dit betekent concreet dat als jouw assistente of begeleider uit een regio komt die zwaar getroffen is door het coronavirus deze zich alsnog naar jouw mag verplaatsen.
● Om jezelf en jouw begeleider of assistent te beschermen is het uiteraard vooral belangrijk de nodige hygiënische en andere voorschriften en richtlijnen van de overheid na te leven. Zo zorg je voor mekaar en voor jezelf.
● Geleidelijke afbouw van de maatregelen vanaf 18 mei: mits voorzorgsmaatregelen zullen stap voor stap de mobiele/ambulante begeleidingen en collectieve dagondersteuning opnieuw van start gaan.
● Begeleiding en assistentie van een persoon met een beperking is een essentiële functie die in deze coronatijden verdergezet mogen worden. Verplaatsingen van begeleiders en assistenten van en naar de woning van de persoon met de beperking zijn dan ook toegestaan.

Zorgondersteuning aan huis

Gezinszorg loopt door, maar niet-essentiële huisbezoeken, zoals sociale onderzoeken en indicatiestellingen, worden opgeschort tot en met 19 april 2020

Indien er symptomen optreden bij:

de gezinsverzorger
- Indien de symptomen licht zijn en zonder koorts is verder werken toegelaten, mits het dragen van een masker en extra aandacht voor de algemene hygiënemaatregelen.
- Indien er koorts optreedt moet er een test voor COVID-19 worden uitgevoerd. In afwachting van het testresultaat mag de persoon niet werken en moet hij/zij in thuisisolatie blijven en de aanbevelingen van de procedure “Hygiëneadvies aan de patiënt" volgen.

de budgethouder
- Van zodra je als budgethouder tekenen van mogelijke besmetting vertoont, wordt de huisarts verwittigd die de situatie zal inschatten. Er zal enkel een test worden uitgevoerd op basis van de actuele procedures. In dit geval wordt de persoon die vermoedelijk besmet is, verzorgd alsof hij/zij effectief besmet is. Het uitgangprincipe is dat de verzorging thuis moet gegarandeerd blijven.

Poetsdiensten mogen werken mits de sociale afstanden gerespecteerd worden. Sommige sluiten, dit bepaald elke organisatie voor zichzelf. Vraag zeker na of je hulp kan verkrijgen via de gezinszorg.

Dringende essentiële herstellingen of klusjes mogen plaatsvinden mits de sociale afstanden gerespecteerd worden.

Thuisverpleging loopt door

● Strijkwinkels sluiten, strijkateliers mogen blijven werken als ze de sociale afstanden kunnen respecteren.

Dienstenchequebedrijven sommige hebben hun diensten geschrapt vanaf 19-03-20. Neem contact op met jouw bedrijf om te kijken of ze eventueel diensten kunnen aanbieden via aanvullende thuiszorg.

Coaching door MyAssist vzw of andere dienstverleners via telefoon of videochat

Minder mobiele vervoer Het mindermobielenvervoer moet beperkt worden tot het strikt noodzakelijke vervoer. Naast de chauffeur mag er slechts één passagier vervoerd worden. Het voertuig dient grondig gedesinfecteerd worden, zeker op gladde oppervlakten (klinken, deuren, ramen). Uiteraard kan je dit enkel inzetten voor essentiële verplaatsingen.

Bijklussers kunnen blijven werken indien het noodzakelijke taken betreft die niet uitgesteld kunnen worden. Hier moet eveneens de voorzorgsmaatregelen (hygiëne en afstand) toegepast worden.

Vrijwilligers aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie mogen blijven werken en mogen zich verplaatsen van en naar de locatie van de persoon met de beperking. Zorg en bijstand verlenen aan een persoon met een beperking is een noodzakelijke en dringende reden. Hier moeten eveneens de voorzorgsmaatregelen (hygiëne en afstand) toegepast worden.

Denk eraan dat de Vlaamse Overheid jouw vrijwilligers gratis verzekert. Dit kan via de website www.vlaanderenhelpt.be. Veel mensen zijn momenteel technisch werkloos, maar zij mogen in het kader van deze crisis zonder toestemming van de RVA toch vrijwilligerswerk doen.

Persoonlijke assistentie kan gewoon blijven doorlopen indien de budgethouder, zijn gezin en de assistent zelf geen gezondheidsklachten vertonen.

We raden wel aan om de voorzorgsmaatregelen ivm hygiëne en afstand zoveel mogelijk te respecteren zelfs als geen van beide symptomen vertonen.

Hier vind je meer informatie over wat te doen als je zelf als budgethouder symptomen hebt, dan wel wanneer jouw persoonlijke assistent ziek is.

 

MyAssist

Is het jou niet duidelijk? Heb je vragen of wens je hulp bij het zoeken naar alternatieve zorgondersteuningsmogelijkheden?

Aarzel niet en contacteer MyAssist vzw via
-> onze infolijn 0493 85 48 59;
-> email info@MyAssist.be
-> of neem rechtstreeks contact met jouw persoonlijke coach.

 

terug naar Corona update