logo myassist PVB / PAB

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw noden en vragen.

Wat kunt u doen met een persoonsvolgend budget?

Hoe uw persoonsvolgend budget besteden?

Gratis hulp van een bijstandsorganisatie