logo myassist Wijzigen combinatie PAB en dagopvang in een MFC? 

Je kan in samenspraak met het MFC de combinatieregeling van het PAB en dagopvang in een MFC wijzigen. Om dit formeel door te voeren dient het combinatieformulier opnieuw ingevuld te worden en doorgestuurd te worden naar het VAPH. 

Er is eveneens een stopzetting van het MFC mogelijk, in dat geval dient het combinatieformulier ook ingevuld te worden en zal het VAPH de stopzetten van het begin van de maand van de aanvraag laten ingaan. Zo beschik je voor die maand reeds over het volledige budget.

Als reden van de aanpassing/stopzetting dient wel duidelijk “Corona” vermeld te worden. Dit laat je toe om meer budget thuis in te zetten. 

 

terug naar Corona update