logo myassist Hoe uw persoonsvolgend budget besteden?

Goede algemene info vindt je weer op de VAPH-site (ook met een filmpje): https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/besteden

Wij als MyAssist kunnen met onze expertise je helpen de juiste keuzes te maken en te zorgen dat je je budget evenwichtig besteed. Je wilt niet dat een bepaalde zorgbehoefte te zwaar in je budget weegt ten koste van andere noodzakelijke zorgbehoeften.

 

terug