logo myassist Geleidelijke heropstart

Huis

Ook de coaches van MyAssist vzw starten hun afspraken aan huis of op kantoor geleidelijk opnieuw op !!!

Vanaf vandaag 18 mei 2020 kunnen onze coaches dringende afspraken op kantoor of aan huis regelen. Voorkeur gaat echter nog steeds uit naar ondersteuning op afstand via telefoon, webmeeting of email !

Tenzij anders bepaald door de overheid, zullen we vanaf 8 juni opnieuw volgens de normale gang van zaken kunnen werken.

 

Een geleidelijke heropstart van rechtstreekse bijstand, zij het onder strikte voorwaarden:

MyAssist vzw start geleidelijk en voorwaardelijk haar bijstand aan huis of op kantoor op:
-> Vanaf 18 mei zullen de coaches zelf inschatten wanneer een afspraak op kantoor dan wel aan huis noodzakelijk is. Zolang ondersteuning op afstand voldoende is, zal er geen afspraak aan huis of op kantoor ingeboekt worden.

-> MyAssist vzw heeft samen met de andere bijstandsorganisaties richtlijnen opgesteld volgens dewelke onze afspraken aan huis / op kantoor op een veilige manier kunnen verlopen. Onze coaches zullen deze richtlijnen strikt opvolgen en wij vragen ook dat de budgethouders of budgetbeheerders hetzelfde doen. Indien de richtlijnen niet gerespecteerd worden, zal er naar een oplossing gezocht worden. Indien het niet mogelijk blijkt of de wil ontbreekt om de afspraak veilig te laten verlopen, zal het bezoek niet doorgaan. Eventuele vervoerskosten die gemaakt werden zullen wel aangerekend worden.

! Deze richtlijnen zijn er om onze coaches te beschermen maar in de eerste plaats ook om jou te beschermen. Het zijn richtlijnen die gebaseerd zijn op algemene veiligheidsmaatregelen die door medici en het VAPH afgeklopt werden.

Heb je zelf vragen, aarzel dan niet jouw coach te contacteren, zo kan je op een veilige manier met elkaar afspreken. We vinden het ook belangrijk dat je jezelf veilig voelt!

Video

DUS BASIS BLIJFT ONDERSTEUNING VANOP AFSTAND – ZEKER TOT 8 JUNI ZULLEN ENKEL HOOGDRINGENDE AFSPRAKEN AAN HUIS OF OP KANTOOR KUNNEN PLAATSVINDEN.

Richtlijnen

Te respecteren richtlijnen

-> We vragen dat de budgethouder:

- steeds een mondmasker draagt;
- de afspraak bij voorkeur in een één-op-één setting door laat gaan, dus enkel coach en de budgethouder/budgetbeheerder;
- bij afspraken aan huis waar mogelijk de afspraak buiten laat plaatsvinden (terras, tuin,…);
- indien de afspraak toch binnen in huis gebeurt, de ramen en deuren op voorhand opent, zodat er voldoende verlucht wordt;
- ten allen tijde de social distancing respecteert;
- alle documenten klaarlegt;
- ons voorafgaandelijk contacteert van zodra hij/zij of zijn/haar huisgenoten ziektesymptomen heeft, zodat we de afspraak tijdig kunnen annuleren en verplaatsen;

-> Onze coaches zullen:
- steeds mondmaskers dragen;
- de handen regelmatig ontsmetten;
- de afspraak annuleren indien hij/zij of één van hun huisgenoten ziektesymptomen heeft;
- voor zijn/haar vertrek naar de afspraak telefonisch contact opnemen om te vragen of er aan alle voorzorgsmaatregelen wordt voldaan en of er geen zieken zijn in het huishouden (ongeacht of deze personen bij de afspraak aanwezig zijn);
- bij een afspraak op kantoor tevens de dag voordien nog eens contact opnemen om na te gaan of de afspraak zonder problemen kan plaatsvinden.

Uiteraard zullen de afspraken op kantoor volgens dezelfde richtlijnen verlopen en doen wij het nodige om jouw bescherming te garanderen.

 

Heb je nood aan een afspraak?

MyAssist

Aarzel niet en contacteer MyAssist vzw via
-> onze infolijn 0493 85 48 59;
-> email info@MyAssist.be
-> of neem rechtstreeks contact met jouw persoonlijke coach.