logo myassist CORONA UPDATE – MIJN ONDERSTEUNING VIA MIJN PAB / PVB IN CORONATIJDEN?!? BLIJF OP DE HOOGTE.

MyAssist vzw blijft bereikbaar!
Corona update
COVID-19 Maatregelen inzake financiële compensaties aan PVB / PAB-houders (vanaf 14/03 - …)
CORONA-Ouderschapsverlof (vanaf 1 mei – 30 juni 2020)
PAB / PVB in thuissituatie
PAB / PVB in zorginstelling
Tips alternatieve hulp
Vragen of hulp nodig
Met iemand praten
Algemene informatie

MyAssist vzw blijft bereikbaar!

Ook wij volgen de richtlijnen van de overheid nauw op om zo het coronavirus te beschermen. Jouw veiligheid en bescherming alsook deze van onze medewerkers staan voorop. Daarom werken ook wij van thuis uit en worden de huisboeken voorlopig vermeden.

Jouw MyAssist coach en onze infolijn blijven echter bereikbaar voor al jouw vragen:
- per email info@MyAssist.be
- tel.: 0493 85 48 59.

Afspraken worden zoveel als mogelijk telefonisch of via web-meeting opgevolgd.

Zorg goed voor jezelf en voor jouw naasten. Neem zelf ook de nodige voorzorgen!

Bereikbaar

CORONA UPDATE

Op deze pagina vind je informatie in verband met de impact van de maatregelen van de overheid in het kader van de bestrijding van het coronavirus op jou als budgethouder en jouw zorgondersteuning welke georganiseerd wordt via jouw PAB / PVB. We volgen eventuele wijzigingen voor jou op.

 

DE COVID-19 MAATREGELEN inzake financiële compensaties aan PAB / PVB-houders.

Het was reeds enige tijd aangekondigd en op 30 april 2020 heeft de Vlaamse Regering de maatregelen inzake een financiële compensatie voor PVB / PAB budgethouders die extra kosten maken vanwege de COVID-19 maatregelen goedgekeurd. Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 14 maart 2020 tot de beslissing genomen wordt door minister Beke om ze stop te zetten.

Basisregel:
Al jouw bestaande overeenkomsten (cash of voucher) met vergunde zorgaanbieders (PVB) – kortverblijf (PAB) of MFC (PAB) wijzigen niet en blijven verderlopen zonder wijziging. Dit is zo ook al krijg jij of jouw zoon of dochter geen ondersteuning meer. Op deze manier kan het personeel verder ingezet worden.

Echter:
Indien je gedurende de COVID-19-periode extra kosten maakt om de zorg en ondersteuning thuis te organiseren, dan kan je hiervoor een compensatie krijgen. Indien je niet voldoende budget hebt, mag je jouw jaarbudget overschrijden en dit om de kosten van extra overeenkomsten gedurende de COVID-19-periode te betalen. Extra zorg kan je enkel inkopen via cashovereenkomsten voor zorg en ondersteuning in een een-op-een relatie met de persoon met een handicap of met een dienst zoals thuiszorg.

Verblijf je gedurende de COVID-19 periode voltijds in een voorziening dan kan je geen gebruik maken van deze financiële compensatie.

Concreet wordt een budgetoverschrijding van 8,5% van het jaarbudget toegestaan in geval van COVID-19 gerelateerde kosten die ertoe leiden dat het jaarbudget inderdaad overschreden wordt.

- voor PVB-houders betekent dit 8,5% inclusief beheerskosten;
- voor PAB-houders betekent dit 8,5% op het beschikbare jaarbudget (dus zonder het bedrag voorzien is voor een MFC)
*Heb je de overeenkomst met het MFC stopgezet of verminderd op basis van eerder genomen maatregelen inzake COVID-19, dan zal het budget dat je hierdoor wel in cash kan besteden wel meegenomen worden bij de berekening van het jaarbudget.

Je kan in jouw MijnVAPH.be reeds zien wat deze maatregel concreet voor jou kan betekenen en het VAPH werkte reeds een werkdocument uit dat tot op heden onder voorbehoud van de goedkeuring door de Vlaamse Regering werd gepubliceerd.

! Belangrijke nota is evenwel dat indien je jouw budget full voucher besteedt, je geen melding krijgt in mijnVAPH.be omdat ervan uitgegaan wordt dat dit betekent dat je voltijds verblijft bij jouw vergunde zorgverlener. Indien je echter toch in jouw thuissituatie opgevangen wordt tijdens de COVID-19 periode dan dien je contact op te nemen met het VAPH Budgetbesteding of kan je MyAssist vzw contacteren.

We begrijpen uiteraard dat het niet evident is om als PAB / PVB-houder jouw extra zorgondersteuning te organiseren en correct door te voeren. Aarzel daarom niet en neem contact op met MyAssist vzw info@MyAssist.be of 016 23 95 82. Je kan via de compensatiemaatregelen ook jouw lidmaatschap en intensieve ondersteuning door MyAssist vzw betalen indien je extra steun moet organiseren omwille van COVID-19.

We zetten alles graag voor jou op een rijtje!

 

Hieronder vind je informatie naargelang je jouw budget inzet in jouw thuissituatie dan wel in een zorginstelling.

-> Ik zet mijn PAB / PVB in mijn thuissituatie in

Hoe staat het met mijn zorgondersteuning aan huis? Wat kan en wat kan niet?

Een overzicht van vaak gestelde vragen in verband met het coronavirus en persoonlijke assistentie.

Wat als je zelf ziektesymptomen hebt? Kan je dan jouw zorgondersteuning laten doorlopen?

Thuissituatie

 

-> Ik zet mijn PAB / PVB (gedeeltelijk) in een zorginstelling in (vb. dagondersteuning of kortverblijf)

● Wat als jij of jouw dochter/zoon niet meer terecht kan in de dagopvang?

● Het dagcentrum voorziet tijdelijk geen opvang. Mag ik tijdelijk gebruik maken van “cash” om thuis opvang te voorzien?

● Wat als jouw dochter/zoon in kortverblijf was en naar aanleiding van de genomen maatregelen gedwongen is langer in de zorginstelling moet verblijven?

● Wijzigen combinatie PAB en dagopvang in een MFC? 

● Is het coronavirus een afdoende reden om mijn PAB niet tijdig op te starten?

Bezoekregeling in erkende zorginstellingen en MFCs (mogelijk vanaf 4 mei)

Zorginstelling

 

TIPS OM ALTERNATIEVE HULP EN ONDERSTEUNING IN TE SCHAKELEN

Tips

De lijst van initiatieven die werden uitgewerkt door verscheidene organisatie is niet limitatief. Heel veel organisaties en individuele personen namen het heft in handen om de kwetsbare groepen in onze samenwerking verder te helpen in deze coronatijden.

● Veel steden hebben zelf een website opgericht waarop mensen hulp kunnen aanbieden of hulp zoek, check dit zeker : “ Naam eigen stad helpt…”
vb; Leuven helpt => op de website van de STAD zelf. https://www.leuven.be/corona-helpen

● Listminut

● Helpper

Vrijwilligerswerk.be

● Trixxo Exxtra

● Agilitas Care - Ben je als budgethouder op zoek naar extra ondersteuning , registreer hier je aanvraag : https://agilitas.be/nl/persoonlijke-zorgdiensten/budgethouder

 

MyAssist

Is het jou niet duidelijk? Heb je vragen of wens je hulp bij het zoeken naar alternatieve zorgondersteuningsmogelijkheden?

Aarzel niet en contacteer MyAssist vzw via
-> onze infolijn 0493 85 48 59;
-> email info@MyAssist.be
-> of neem rechtstreeks contact met jouw persoonlijke coach.

 

Praten

HEB JE HET MOEILIJK IN DEZE CORONATIJDEN? WENS JE MET IEMAND TE PRATEN ?
DAN KAN JE HIER TERECHT.

Specifiek gericht aan personen met een beperking en hun netwerk:

Het VAPH geeft tevens informatie en tips van derden over gericht aan personen met een beperking en hun netwerk.

 

Specifiek voor Jongeren is er:

JAC
https://www.caw.be/jac/
chat tss. 13.00u en 19.00u

Awel    
https://awel.be/
chat tss. 18.00u en 22.00u
Bel 102 tss. 18.00u en 23.00u

Teleblok
https://www.teleblok.be/
chat tss. 18.00u en 23.00u

Nu praat ik erover
https://www.nupraatikerover.be/
chat ma en woe van 14u-17u en 19u-22u
dinsdag van 18u30 tot 21u30
donderdag van 19u tot 22u
vrijdag van 14u tot 17u

CLBch@t
https://www.clbchat.be/ 
chat op ma,di,woe en do tss. 14u en 21u

 

Voor iedereen die er behoefte aan heeft:

1813 Zelfmoordlijn
https://www.zelfmoord1813.be/
chat tss. 18.30u en 22.00u
bel 1813 24/7

106 Teleonthaal
https://www.tele-onthaal.be
chat tss. 18.00u en 23.00u
woe. Chat 15.00u – 23.00u
Bel 106 24/7

1712 bij vragen over geweld
https://1712.be/
chat tss. 17.00u e 19.00u
Bel 1712 09.00u – 17.00u

Autismechat
https://www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat/ 
chat tss. 10u en 22u, zeker tem 3/4/2020

Druglijn
https://www.druglijn.be/stel-je-vraag
chat tss 12u en 18u

CAW
https://www.caw.be/
chat van Ma-vrij tss. 11u en 20u

 

Informatie

ALGEMENE INFORMATIE

Op de Belgische website www.info-coronavirus.be vind je algemene informatie over het coronavirus. Je vind er ook een antwoord op vaak gestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faq.

Je kunt ook contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via de Coronalijn op het gratis nummer 0800 14 689. Je kunt ook mailen naar: info-coronavirus@health.fgov.be.

Voor doven en slechthorenden werden de te volgen maatregelen tevens in de Vlaamse gebarentaal gepubliceerd: www.info-coronavirus.be/nl/videos/ Belangrijk voor doven en slechthorenden is tevens dat de ondersteuning door de afstandstolkendienst werd uitgebreid om zo een betere toegang te bieden tot live tolken en het gebruik van afstandstolken. Dit alles met name om de bereikbaarheid van huisartsen naar doven en slechthorenden te vrijwaren. Meer informatie vind je op de website van het Communicatie Assistentie Bureau voor Doven (CAB): www.cabvlaanderen.be

Je kan de officiële coronamaatregelen tevens consulteren in verschillende talen via https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Daarnaast vind je specifieke informatie op:
VAPH :  https://www.vaph.be/maatregelen-corona
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/