logo myassist Corona-ouderschapsverlof voor ouders met kinderen

Wat is het?
Ouders van kinderen jonger dan 12 jaar of met kinderen met een handicap tot 21 jaar, kunnen sinds 1 mei 2020 een aanvraag indienen voor ouderschapsverlof door de Corona.
 
Welke voorwaarden zijn er?
● Alle ouders met minstens 1 kind jonger dan 12 jaar, of jonger dan 21 jaar indien ze een handicap hebben. Voor jongeren die voltijds in een voorziening opgevangen worden, geldt er geen leeftijdslimiet. Ook pleegouders kunnen gebruik maken van deze maatregel onder dezelfde voorwaarden.
● Het ouderschapsverlof owv Corona moet opgenomen worden tussen 1 mei en 30 september 2020. Voor wie dit verlof opneemt, veranderd er niets aan het saldo van andere thematische verloven.
● Je moet minstens 1 maand in dienst zijn bij jouw huidige werkgever.
● Het corona-ouderschapsverlof kan alleen plaatsvinden mits akkoord van de werkgever.
● Mits akkoord met de werkgever kan bestaand ouderschapsverlof ook omgezet worden naar coronaouderschapsverlof.

Welke onderbreking is er mogelijk?
1/5 ouderschapsverlof als je voltijds werkt. Hier is er een tegemoetkoming van 119 euro per maand  voorzien of 231 euro per maand voor alleenstaanden.
½ ouderschapsverlof of halftijds is mogelijk voor personen die minstens 75 % werken. Hier bedraagt de bijdrage 352 euro per maand of 579 euro per maand voor alleenstaanden.

Wanneer aanvragen?
VANAF 1 MEI 2020
-> Kan voor een periode van één week, meermaals en niet aanéénsluitend of juist wel
-> Kan voor een periode van één maand of meerdere
-> Kan een combinatie van weekopnames met één maand en dit aaneensluitend of niet

Hoe aanvragen?
1) Dit verlof moet 3 dagen op voorhand aangevraagd worden aan de werkgever, een kortere periode kan ook mits akkoord van de werkgever. Indien je de aanvraag per mail doet, vergeet geen ontvangstbevestiging te vragen.
2) Binnen de 6 werkdagen of voor de start van het verlof, moet de werkgever de aanvraag goedkeuren of afkeuren.
3) Vervolgens kan je de aanvraag doen bij de RVA, dit kan elektronisch. Het aanvraagformulier zal hier ter beschikking gesteld worden.

 

terug naar Corona update