logo myassist Je hebt een PVB en besteedt jouw budget volledig in voucher. Tijdens de COVID-19-periode ben je thuis en heb je extra kosten. Wat moet je doen?

De overeenkomst met jouw vergunde zorgaanbieder (IDO - Individuele DienstverleningsOvereenkomst  waarin jouw zorgondersteuning en betaling via voucher geregeld wordt, blijft gewoon doorlopen. Dit is zo ook wanneer je die ondersteuning niet langer krijgt van de vergunde zorgaanbieder tijdens de COVID-19 periode (vb. omdat de dagondersteuning stopgezet werd).

Als je om die reden nu thuisondersteuning georganiseerd hebt en daarvoor overeenkomsten hebt gesloten, kan je onderstaande stappen nemen.

● Bezorg aan het VAPH Budgetbesteding de gegevens van jouw rekeningnummer via het formulier: ‘Melding van wijzigingen in verband met het persoonsvolgend budget’. Je kunt dat formulier ook opladen via mijnvaph.be.

● Via het formulier ‘Een overeenkomst registreren voor de besteding van jouw persoonsvolgend budget in cash’ bezorg je het VAPH Budgetbesteding tevens de gegevens van jouw cashovereenkomst.  Welke overeenkomsten je kan afsluiten binnen jouw PVB vind je terug in de bestedingsregels voor het PVB.

! Belangrijk is dat het in het kader van COVID-19 alleen overeenkomsten mogen zijn voor ondersteuning in een een-op-een-relatie met budgethouder of aan verschillende budgethouders die op hetzelfde adres wonen en tot hetzelfde gezin behoren (zie artikel 7, 2°, van het besluit  van 24 juni 2016 over de besteding van persoonsvolgende budgetten).

! Bij het doorgeven van de overeenkomst moet je bij de taakomschrijving duidelijk vermelden dat je de overeenkomst sloot “in het kader van COVID-19”.

Je kan het formulier via mail of post of mijnvaph.be/ documenten bezorgen aan het VAPH Budgetbesteding.

● Eens de overeenkomst is goedgekeurd, kan je jouw extra kosten (overzicht van de facturen) indienen via mijnvaph.be of via een aparte ‘Kostenstaat voor het persoonsvolgend budget’ die je mailt of per post bezorgt aan het VAPH Budgetbesteding.

● De facturen van de zorgaanbieders zelf betaal je via jouw rekening.

● Het VAPH betaalt vervolgens de gemaakte kosten terug via jouw rekening en dit tot maximaal 17% van jouw jaarbudget (inclusief beheerskosten). Voorwaarden zijn evenwel dat jouw budget ontoereikend is, en dat enkel en alleen kosten vergoed worden die betrekking hebben op de overeenkomsten in het kader van extra ondersteuning tijdens de COVID-19-periode.

● Tenslotte houd je alle overeenkomsten, facturen, rekeninguittreksels of bewijsstukken bij voor een eventuele controle door het VAPH.

 

MyAssist

Is het jou niet duidelijk? Heb je vragen of wens je hulp bij het zoeken naar alternatieve zorgondersteuningsmogelijkheden?

Ben je nog geen lid en is jouw budget volledig ingezet? Je kan via de compensatiemaatregelen ook jouw lidmaatschap en intensieve ondersteuning door MyAssist vzw betalen indien je extra steun moet organiseren.

Aarzel niet en contacteer MyAssist vzw via
-> onze infolijn 0493 85 48 59;
-> email info@MyAssist.be
-> of neem rechtstreeks contact met jouw persoonlijke coach.

 

terug naar COVID-19 financiële compensaties