logo myassist Bezoekregeling in erkende zorginstellingen en MFCs (mogelijk vanaf 4 mei) 

De Vlaamse Overheid geeft groen licht om vanaf 4 mei bezoeken te organiseren aan personen met een beperking die tijdens de coronaperiode in de zorginstelling verbleven, zij het onder strikte voorwaarden.

Voor Wie?
Naaste familieleden en/of vertrouwenspersoon kunnen op bezoek gaan na afspraak. Telkens één persoon per keer, dit hoeft niet noodzakelijk steeds dezelfde persoon te zijn. Sommige ouders of familie behoren zelf tot een risicogroep, deze personen zullen attent gemaakt worden op het risico maar hun bezoek zal niet verboden worden.

Wanneer?
Vanaf 4 mei, deze datum kan echter verschillen van zorgaanbieder tot zorgaanbieder. Binnen de voorziening zelf kan dit ook verschillen van leefgroep tot leefgroep.

Bij een plotse uitbraak van COVID 19 of een sterke stijging van besmettingen, zal men de bezoekregeling onmiddellijk aanpassen.

Iedere zorgaanbieder zal een bezoekregeling op maat maken en de mogelijkheden bekijken. Daarom kan het ook zijn dat bezoek in sommige gevallen niet mogelijk is.

Voorwaarden:

  • Deze voorwaarden gaan altijd samen met de geldende beschermingsmaatregelingen, handen wassen, afstand van minstens 1,5 m respecteren,..
  • Er moet voldoende beschikbaarheid zijn van personeel en beschermingsmiddelen.
  • Het maken van een risico inschatting eigen aan de persoon met een handicap die er verblijven.
  • Waar nodig, rekening houden met een ruimere leefgroep in een leefeenheid.
  • Bewoners met (een vermoeden van) besmetting kunnen helaas geen bezoek ontvangen hetzelfde geldt voor (vermoedelijk besmette) bezoekers. Uitgezonderd in hoogstnoodzakelijke situaties.

Bezoekmoment:
Bezoek op de kamer wordt vermeden behalve als de persoon de kamer niet kan verlaten. Het bezoek zal bij voorkeur plaats vinden in een ander gebouw van de voorziening of openlucht. Wanneer dit niet mogelijk is, zal men het bezoek toelaten in een daarvoor voorziene ruimte. Deze ruimte zal zo voorzien zijn dat het bezoek niet een hele weg door de voorziening hoeft af te leggen. Na elk bezoek zal de bezoekruimte gereinigd en gedesinfecteerd worden.

Er zal handalcohol voorzien zijn aan de toegang van de voorziening en in de bezoekersruimte, het is belangrijk dat bezoekers de handen voor en na het bezoek wassen of ontsmetten.

Het dragen van een mondmasker is verplicht, dit mag geen textielen masker zijn.

Lees meer over de bezoekregeling op de VAPH website.

 

terug naar Corona update